AçıklamalarımızDuyurularEğitim HaberEmek HaberHaberlerKamu HaberManşetMEB HaberMesajlarımız

Öğretmen Performans Değerlendirmelerine Dair Açıklama

Öğretmen arkadaşlar kendilerine verilen değerlendirme puanlarını MEBBİS üzerinden takip etmeli ve eksik puanlamalara dilekçelerle itiraz etmelidir. Kamu çalışanlarını kapitalist bir anlayış ve tarafgir bir motivasyonla daimi olarak baskılamayı planlayan uygulamalara bütün kamu çalışanları karşı koymalıdır. 

17.04.2015 tarih ve 29329 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği”nin 54. maddesinde  “öğretmenlerin başarı, verimlilik ve gayretlerini ölçmek üzere her ders yılı sonunda, görev yaptığı eğitim kurumunun müdürü tarafından değerlendirmesi yapılır.” hükmüne göre bu seneden başlayarak değerlendirmeler yapılacaktır. Performans değerlendirmesinin ek-3 formundaki kriterlere göre yapılması öngörülmüştür.

Hayatın bütün alanlarını kapsayan kapitalist performans mantığının eğitim süreçlerine önce öğrenciler, sonra da öğretmenler üzerinden girmesi başlı başına eleştiriyi hak eden bir durumdur. Öğrenci sözlü notlarının performans tanımıyla değiştirilmesi, eğitim süreçlerinin hikmet ve hakikat dolayımından tümüyle koparılarak kapitalist paradigmaya teslim edilmesinin önemli bir adımıydı.

Şimdi de tamamladığımız 2015-2016 öğretim yılı sonundan başlamak üzere uygulamaya konan ve öğretmenlerin değerlendirilmesini amaçlayan performans uygulaması ile karşı karşıyayız. Özellikle son dönemde gündemleştirilen kamu personel rejiminin değiştirilmesine dönük çabalar kamu çalışanlarının iş güvencesini ortadan kaldırıp onları kesin itaati köleliği dayatmaktadır. Sözleşmeliliğin esas alınacağı, bunun da kurum amirlerinin değerlendirilmesiyle yapılacağı beyan edildiğinden şu anki uygulamanın bu projenin bir başlangıcı olduğu hükmüne varılabilir.

Ayrıca, performans kriterlerinin önemli bir kısmının son derece sübjektif değerlendirmelere elverişli bir mahiyette olduğu görülmektedir:

– Öğrenme ortamlarında güvenliğe ilişkin tedbirleri alır.

– Yönetici ve meslektaşlarıyla etkili iletişim kurar.

– Görev ve sorumluluklarını zamanında yerine getirir.

– Çevresine karşı duyarlı davranır.

Yukarıdaki gibi tamamen öznel yargılara açık kriterlerin yanında tam manasıyla denetimle tespit edilecek kesinlikte kriterler de değerlendirme formunda yer almaktadır. Bu kriterlerin net bir şekilde değerlendirilebilmesi için yoğun bir denetim uygulamasına ihtiyaç varken genel notlamalarla yapılacak değerlendirme ya ön yargılı ya da keyfi olacaktır. Bu durum kuşku götürmez bir gerçekliktir.

Öğretmen arkadaşlar kendilerine verilen değerlendirme puanlarını MEBBİS üzerinden takip etmeli ve eksik puanlamalara dilekçelerle itiraz etmelidir. Kamu çalışanlarını kapitalist bir anlayış ve trafgir bir motivasyonla daimi olarak baskılamayı planlayan uygulamalara bütün kamu çalışanları karşı koymalıdır.

 

Şahin Gürçay

Eğitim İlke-Sen Genel Teşkilatlanma Eğitim ve Sosyal İşler Sekreteri