EylemlerimizManşetTokat

İsrail’in Dostu Olmak Ümmete İhanettir!

 

EĞİTİM İLKE-SEN, SAĞLIK İLKE-SEN, İNANÇ İLKE-SEN, TOKAD ve ÖYB, hükümetin İsrail’le ilişkilerinin normalleştirme çabalarını Tokat’ta gerçekleştirdiği bir eylemle protesto etti.

Eylemde basın açıklamasını Eğitim İlke-Sen Genel Başkanı Ahmet ÖRS okudu. “Biz gâsıp ve katil Siyonist rejimle kurulan bu ilişkiyi Müslümanlar olarak reddediyoruz! Öncelikle dost ve düşman herkes bunu bilmelidir!” diyen  Ahmet ÖRS, İslami dernek ve vakıflara şöyle seslendi: “Siyonist çeteyi meşrulaştıran, her geçen gün yükselen İntifada karşısında ona koltuk değneği olan bu zillet haline karşı neden sesiniz çıkmıyor? Her seçimden sonra Kudüs’ün, Gazze’nin kazandığını söylüyordunuz, içerdeki neredeyse her muhalif gelişmenin arkasında İsrail lobilerinin olduğunu iddia ediyordunuz, şimdi Siyonist lobilerle, küresel Siyonist örgütlerle devletin en tepesi sürekli görüşüp dururken gözlerinizi, kulaklarınızı neden kapatıyorsunuz?”

Eylemde “İsrail’in Dostu Dostumuz Değil”; “Katiller Dostumuz Olmayacak”; “Müslüman Zulme Ortak olamaz”, “Uyan Diren Özgürleş .” sloganları atıldı, , tekbirlerle eylem sona erdi.

Haber: Emre ULUKAYA

Siyonist Çeteyle İlişki Ümmete İhanettir!

İSRAİL’LE DOST OLMAYACAĞIZ!

Bismillahirrahmanirrahim

Kıymetli arkadaşlar,

Uzun süredir Türkiye ile Siyonist İsrail arasında ilişkilerin geliştirilmesine dönük görüşmeler yürütülüyor.

Önce gizli saklı yapılan bu görüşmeler, özellikle İslami çevrelerden güçlü bir tepki gelmediği için çok daha pervasızca gerçekleştirilmeye ve alenileştirilmeye başlandı.

Malumunuz olduğu üzere hükümet yetkilileri önce İsrail’i dost ilan ettiler, daha sonra cumhurbaşkanı Erdoğan İsrail’e muhtaç olduklarını beyan etti. Sonra HAMAS yöneticilerinin ülkeden gönderildiğini öğrendik.  Uluslararası Siyonist lobilerle içerde ve dışarda birçok görüşme yapıldığına tanık olduk. Farklı Avrupa başkentlerinde Siyonistlerle pazarlıklar yapıldığına ilişkin haberler aldık. Yakında da büyükelçilik düzeyindeki ilişkilerin yeniden tesis edileceği ve nihai anlaşmaya varılacağı söyleniyor.

Biz gâsıp ve katil Siyonist rejimle kurulan bu ilişkiyi Müslümanlar olarak reddediyoruz! Öncelikle dost ve düşman herkes bunu bilmelidir!

Mescid-i Aksâ’nın, Kudüs’ün, Gazze’nin ve bütün Filistin topraklarının işgalcisi ve İslam dünyasının bağrındaki hançer olan Siyonist İsrail’le kurulan, geliştirilen bütün ilişkilerin İslam ümmetine, aziz şehitlere ve özgür Kudüs davasına ihanet olduğunu herkes bilmelidir.

Emperyalistlerle iş tutarak başta Suriye politikası olmak üzere Ortadoğu’da peşi sıra ve ağır bir şekilde sayısız hatalar yapan, özellikle Kürt meselesinde yüz yıllık yanlışları sürdürerek yeniden ve yoğun bir şekilde yaygın bir çatışma sürecine sürüklenen, yaşadığı yalnızlığı önceki bütün iddialı sözlerine rağmen Siyonist İsrail’le yakınlaşarak aşmaya çalışan Türkiye yönetimi tarihi bir hatanın, ağır bir vebalin içine düşmüştür.

Kardeşler,

Mavi Marmara şehitlerinin aziz örneklikleri 20 milyon dolarlık pazarlıkların konusu haline getirilebilmiştir. Allah yolunda mücadele ederken şehadete ulaşan Mavi Marmara şehitlerimizin aziz hatıralarının tazminat ve siyasi pazarlıkların malzemesi haline getirilmesi utanç vericidir! Bu utanç hâlini reddediyoruz!

Akdeniz’de İsrail tarafından çıkarılan gazın bölgede yalnızlaşan Türkiye için can simidi olacağı, aynı gazın yine Türkiye üzerinden Avrupa’ya sevk edileceği söyleniyor. Şunu baştan belirtmeliyiz ki böyle ucuz söylemlerle, böyle basit kazanım iddialarıyla emperyalizmin ileri karakolu olarak İslam coğrafyasının kalbinde fitne ve fesat üreten Siyonist rejimle ilişkilerin geliştirilmesini savunmak mide bulandırıcıdır, Allah’ın gazabına müstahak bir tutumdur.

Değerli dostlar,

Büyük bir kandırmacanın yaşandığı, halka hemen her zaman hakikat dışı propagandaların yapıldığı bir ülkedeyiz. İsrail’le ilişkilerin kötü olduğunun iddia edildiği dönemlerde bile ticari ilişkilerin rekor düzeylere ulaştığını bizzat devletin resmi beyanlarından gördük, biliyoruz. Şimdi o yalanlara ihtiyaç duyulmayan pervasız bir süreçteyiz.

Buradan özellikle İsrail’e karşı duruşları üzerinden Müslüman halkımızın teveccühünü kazanmış İslami dernek, vakıf ve cemaatlere sesleniyoruz:

Siyonist çeteyi meşrulaştıran, her geçen gün yükselen İntifada karşısında ona koltuk değneği olan bu zillet haline karşı neden sesiniz çıkmıyor? Her seçimden sonra Kudüs’ün, Gazze’nin kazandığını söylüyordunuz, içerdeki neredeyse her muhalif gelişmenin arkasında İsrail lobilerinin olduğunu iddia ediyordunuz, şimdi Siyonist lobilerle, küresel Siyonist örgütlerle devletin en tepesi sürekli görüşüp dururken gözlerinizi, kulaklarınızı neden kapatıyorsunuz?

Bilin ki sizin sessizliğinizin vebali başka diğer herkesin sessizliğinden çok daha ağırdır. Bunun hesabını ümmete ve âlemlerin Rabbi olan Allah’a asla veremezsiniz!

Bizler her ne gerekçeyle olursa olsun Siyonist çeteyle iş tutulmasını asla onaylamayacağız! Bu ihanet haline karşı koymaya devam edeceğiz! Kudüs’ün özgürlüğünü şiar edinenler olarak işgalci İsrail rejimiyle işbirlikçilik hâlini reddedecek ve İsrail’in de, İsrail dostlarının da dostu olmayacağız!

Şüphesiz ki Allah her şeyi görüp gözetendir.

TOKAD (Toplumsal Dayanışma, Kültür, Eğitim ve Sosyal Araştırmalar Derneği, tokad.org)

EĞİTİM İLKE-SEN (İlkeli Eğitim ve Bilim Çalışanları Dayanışma Sendikası, egitimilkesen.org)

SAĞLIK İLKE-SEN (İlkeli Sağlık ve Sosyal Hizmet Çalışanları Dayanışma Sendikası, saglikilkesen.org)

İNANÇ İLKE-SEN (İlkeli Diyanet ve Vakıf Çalışanları Dayanışma Sendikası, inancilkesen.org)

ÖZGÜR YAZARLAR BİRLİĞİ (ozguryazarlarbirligi.org)

adına

Ahmet ÖRS

Eğitim İlke-Sen Genel Başkanı