Küresel Haber

Meksika’da öğretmenler savaşı

En azından 10 yıl kadarki süreçte, öğretmenlere karşı müthiş bir saldırganlık seziliyor. Onların dürüstlüğüne, işlerine bağlılıklarına laf ediliyor ve çocuklarımıza ihanet ettikleri söyleniyor.
Bu saldırı, politikacılardan, yaygın medyadan ve kamusal eğitimin özelleştirilmesini isteyen aç gözlü ekonomik güçlerden geliyor.
Bu ulusal değil, küresel bir problem. Ve neoliberalizmin en baskın imzası sayılıyor.
Meksika’da on binlerce öğretmen direniyor.
Bu mücadele, kitlesel protestolara, yürüyüşlere, hükümet binalarının ve kurumlarının işgaline dayanan bambaşka bir şekle bürünüyor.
Eğitim Emekçileri Koordinasyon Komitesinin (CNTE) liderliğinde, emekçiler, federal hükümetin  Meksika’daki eğitim çalışmalarından elini çekmesini isteyen  neoliberal çıkarlara karşı koyuyorlar.
Meksika’da hükümetteki yozlaşma yaygın görülen bir hastalık. Tıpkı ABD’de olduğu gibi, politikacılar, özelleştirme yanlısı güçlerin emrindeler. Bu güçler, kamu okullarından çıkan her türlü fikri yok etmeye çalışıyorlar.
Bu sonuçta yaygın medya merkezi bir  rol üstlendi; Meksikalı öğretmelere karşı ‘şeytanlaştırma kampanyası’ başlattılar.
Oxaca’daki Öğretmenler Sendikası da bu durumla mücadele içinde.
Oaxaca sendikası bölüm 22’deki Marcus Arellanes, Meksika’daki halka yakın öğretmenlerin sesi oldu.
Yakın zamandaki bir röportajında Arellanes, “Hükümet, gruplaşma politikalarıyla her şeyi standardize etmeye çalışıyor. Çalışanların üzerinde baskı ve şiddet uyguluyor. Hükümet baskısı kullanarak kanunları kabul ettirmeyi istiyorlar ve yandaş girişimlere öncelik veriyorlar. Bizler bugün bu yüzden buradayız. CNTE’yi destekleyen yoldaşlarımızın da katılımıyla bu baskı rejimine direniyoruz. Fakat uluslararası  özelleştirme yanlısı güçler tarafından oluşturulan şartları kabul etmeye zorlayan yüz karası bir hükümetle savaşmak zorundayız. Hükümet, eğitim sorumluluğundan kurtulup bu sektörü özelleştirmek istiyor” dedi.
Arellanes, Meksika anayasasındaki değişikliklerden söz ederek, hükümetin eğitim üzerindeki devlet sorumluluğunu azaltma derdine düştüğünü vurguluyor. Bu şekilde, kolektif finansal desteğin de önü açılmış oluyor. Düşünün! “Eğitim Coca Cola tarafından sağlanmıştır”
Mücadele, binlerce öğretmen, öğrenci , veli ve kitle örgütü tarafından destekleniyor. Hepsi özelleştirmeye karşılar. Mücadele devam ediyor. Daha yeni başladı.

MUMIA ABU JAMAL

Kaynak: Evrensel