Cemil ArslanYazılarımız

ÖSYM, sosyoloji ve psikoloji alanlarını ihmal ediyor!

LYS sınavındaki mevcut uygulamanın objektif, mantıklı, izah edilebilir hiçbir tarafı yok.

Aşağıdaki tabloda yer aldığı gibi; “sosyoloji ve psikoloji” bölümünü tercih etmek isteyen öğrenciler, LYS-1 ve LYS-3’ten sorumlu olacaklardır. Dolayısıyla LYS-3 ve LYS-4’te yer alan psikoloji ve sosyoloji sorularını cevaplamadan bu bölümlere gidebilmeleri söz konusudur.

Hâlbuki sosyoloji ve psikoloji bölümleri TM-3; özetle “TM puanı“ ile öğrenci alıyorlar.

Bu yöntem, diğer branşların hiçbirinde yoktur. Düşünün ki, matematik bölümünü tercih edecek bir öğrencinin matematik sorularını yapmadan; edebiyat bölümünü tercih edecek bir öğrencinin de edebiyat ile ilgili soruları çözmeden bu bölümlere gidebilmesi ne kadar mantıklı, adaletli ve eşitliğe dayalı bir uygulama olabilir?

Konuyla ilgili çarpıcı başka bir örnek verecek olursak; Siyaset Bilimi veya Hukuk Bölümü’nde okuyacak bir öğrencinin öncelikle psikoloji ve sosyoloji gibi temel dersleri görmeleri ve sınav sorularını yanıtlamaları gerekir. Çünkü bu bilim dallarını psikoloji ve sosyolojiden bağlantısız olarak düşünmek imkansızdır.

Keza bu bölümlerin öğrencilerinin psikoloji ve sosyolojiyi; dolayısıyla toplum psikolojisini, toplumsal olayları, toplumsal kurumları ve sosyal yapıyı öğrenmeleri ve tanımaları mutlak surette şarttır.

Özetle belirtmek gerekirse; Bu sorunun bir an önce düzeltilerek; PSİKOLOJİ ve SOSYOLOJİ bölümünü tercih etmek isteyen öğrencilerin 2014/2015 Eğitim-Öğretim yılında PSİKOLOJİ ve SOSYOLOJİ sorularını kapsayan“LYS-1 ve LYS-3” testlerinden, dolayısıyla “TM SORULARI” bölümünden sorumlu tutulmalarının daha adaletli, mantıklı ve anlaşılabilir bir uygulama olacağını düşünmekteyim.

Problemin acilen çözülmesini, öğrencilerin mağduriyetlerinin giderilmesini ve yeni eğitim-öğretim yılında bu konuda gerekli uygulamanın yapılmasını talep ediyorum.

CEMİL ARSLAN