AçıklamalarımızManşet

Ücretli Öğretmenlik Köleliğine Son!

Ücretli öğretmenler, işverenleri devlet eliyle, yasal güvence olan asgarî ücret şartını bile açıkça ihlal eden ağır sömürü ve kölelik koşullarında çalıştırılmaktadırlar.

Kadrolu öğretmenlerle aynı işi yapan, öğrencilerin yetiştirilmesinde aynı sorumlulukları yüklenen ücretli öğretmenlere dönük bu ayrımcılık büyük bir zulümdür, her hâliyle utanç verici bir uygulamadır.

Ücretli öğretmenler ders ücreti karşılığı çalıştırılmaktadır. 2019 yılı Ocak ayı itibariyle ek ders ücreti 15 lira 41 kuruş olmuştur. Ücretli öğretmenlerden %14 SGK kesintisi yapıldığı için ele geçen ücret net 13 lira 25 kuruşa inmektedir.

Açlık sınırının asgari ücretle aynı seviyede, 2020 lira olduğu bir vasatta tablonun vahameti çarpıcı bir şekilde ortaya çıkmaktadır. Bir ücretli öğretmen haftada 30 saat derse girse bile aylık geliri 1600 liraya ulaşamamaktadır. Yani açlık sınırının ve asgari ücretin çok çok altında bir ücrete mahkûmiyet söz konusudur.

Ücretli öğretmenlerin büyük çoğunluğu genç ve bekâr insanlardır, atanamayan öğretmen kitlesi içinde yer almaktadırlar. Kamuoyu ile paylaşılan istatistiklere göre bekâr bir çalışanın yaşam maliyeti tutarı 2500 lira seviyesine ulaşmıştır. Dolayısıyla üniversite mezunu genç bir insan olarak ücretli öğretmenin hayata tutunabilme imkânı ortadan kaldırılmış olmaktadır.

Açlık sınırının altında bir yaşama mahkûm edilen ücretli öğretmenlerden yapılan SGK kesintisi de ironik bir duruma işaret etmektedir. İleri derecede bir yoksulluk ve yoksunluğun dayatıldığı ücretli öğretmenlerin sözde sağlık sigortasından taviz verilmemektedir!   

Eğitimin plânlanmaması sonucu sayıları sürekli artan atanamayan öğretmen kitlesi kanayan bir yaradır. Öğretmenler atanamadıkça yıllar boyunca ücretli öğretmenlik köleliğine maruz kalmakta, işverenleri olan devlet eliyle asgari ücret koşullarına bile yükseltilmeyen bir sömürü mekanizmasında ezilmektedirler.

Cumhurbaşkanlığının ikici yüz günlük plânında ücretli öğretmenlerin ders ücretlerinin -yine âdil bir gelire denk gelmemektedir- iki katına çıkarılacağı vaadi de gerçekleşmemiş, bu hususta da henüz herhangi bir açıklama yapılmamıştır.

Ücretli öğretmenlik köleliğine derhal son verilmelidir. “Eşit işe eşit ücret” ilkesi hayata geçirilmeli, koşulları karşılayan ücretli öğretmenler kadroya alınmalıdır.  Rabbimizin ölçüyü-tartıyı doğru yapmak, adil olmak emri her şeyin üzerindedir.

EĞİTİM İLKE-SEN YÖNETİM KURULU