Sosyal Adalet

Bütçe açığı halka fatura ediliyor

AK Parti, 2013’e bütçe kesintileri ile girmeye hazırlanıyor. Meclise sunulan Bütçe Kanun Tasarısı’nda kamu emekçilerine fazla mesai ücreti ödenmemesi öngörüldü. Emeklilik yaşının artırılması da bir diğer hazırlık.

Ekonomik krizleri “teğet geçmekle” övünen hükümetin, kesintiler, zamlar ve emeklilik yaşının uzatılması gibi yollarla krizin faturasını halka kesecek. Akaryakıt, elektrik, doğalgaz ve alkollü içeceklerden alınan vergilere yapılan zamlardan sonra şimdi de harcamaların kısılması kararı alındı.

AKP, Maliye Bakanlığı tarafından hazırlanan 2013 yılı Bütçe Kanun Tasarısı’nı meclise sundu. Tasarının “Mali kontrole ilişkin hükümler” başlıklı 8. maddede, kadrolu, kadrosuz, kalıcı ya da geçici biçimlerde çalıştırılan kamu emekçilerine fazla mesai ücreti ödenmemesi öngörüldü. Madde, fazla süreli çalışma ve fazla çalışma ücreti için hiçbir ödenek aktarılmamasına dair hükümleri içerdi.

Kamuya ait işletmeler kendini döndürecek

Yasa tasarısına göre kamuya ait kreşlere, misafirhanelere ve spor tesislerine de hiçbir şekilde personel alımı yapılmayacak. Ayrıca eğitim ve dinlenme tesisleri, misafirhane, çocuk bakımevi, kreş, spor tesisi ve benzeri sosyal tesislerin giderlerinin tamamı, bu tesislerin işletilmesinden elde edilecek gelirden karşılanacak.

Ekonomi bürokratları, kesintilerin henüz bir başlangıç olduğunu, bütçenin ihtiyaçlarına göre tasarruf kalemlerinin artırılacağını ifade etti.

’Emekliliği 60’a çekersek açık kapanır’

Sosyal güvenlik açığındaki artış emeklilik yaşını da tekrar gündeme getirdi. Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, bütçe sunumu sırasında “Dünyada emeklilik yaşının 48-49 olduğu başka bir ülke yok. Buna yönelik bir çalışmamız var” sözleriyle kademeli emeklilik yaşının yükseltileceğini işaret etti.

Daha önce hükümetin ve bakanlığın gündeminde emeklilik yaşının artırılmasına ilişkin bir düzenleme olmadığını söyleyen Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik de Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun 4. yılı ile ilgili bakanlara yaptığı sunumda kademeli emeklilik yaşının 53’e veya 60’a çıkarılması gerektiğini belirtti.

Sosyal güvenlik alanındaki açıkların artması üzerine Sosyal Güvenlik Kurumu’nu kurduklarını fakat açıkların devam ettiğini kaydeden Çelik, “Açık ne kadar çoksa o kadar sosyal devlet oluruz. Açık şu anda yüzde 4 ile 5 arasında gidip gelmekte. Bizim amacımızsa yüzde 3 veya daha altına indirmekti” dedi. Çelik, emeklilik yaşının 53’e çekilmesiyle birlikte açıkların duracağını, 60’a çekilmesiyle birlikte ise 5 yıl sonra açığın tamamen kapanacağını iddia etti.

Kaynak: Sendika.Org