Kamu Haber

Kamuda iş güvencesi kaldırılmak isteniyor!

 

Yeni anayasa için çalışmalarını sürdüren TBMM Uzlaşma Komisyonu’nun aldığı karar uyarınca dört parti yeni anayasanın “idare” bölümüne ilişkin önerilerini TBMM Başkanlığı’na sundu.

AK Parti’nin verdiği teklifteki bir madde ile kamu çalışanlarının iş güvencesinin ortadan kaldırılmak istendiği anlaşılıyor.

“Kamu hizmeti görevlileriyle ilgili hükümler” başlıklı bölümüyle ilgili AK Parti önergesinde memur sayısının azaltılmasını öngörülüyor.

Buna göre 128. maddedeki “Devletin kamu hizmetinin gerektirdiği asli ve sürekli görevler memurlar ve diğer kamu görevlileri eliyle yürütülür” düzenlemesinden “memurlar” ifadesi çıkarılarak sadece “kamu görevlileri” ifadesi bırakılacak.

Teklife göre devletin hizmetleri için “memur çalıştırma” zorunluluğu kaldırılıyor. Kamu hizmetleri “kamu çalışanları” eliyle yürütülecek. Kamu hizmetleri hizmet alımı yoluyla gerçekleştirilebilecek. Hangi kamu hizmetlerinin “hizmet alımı” yoluyla karşılanacağı ve çalışanların “istihdam tipleri” kanunla düzenlenecek.

Tüm bu gelişmeler, esnek ve güvencesiz çalışma sisteminin kamuda yaygınlaştırılarak, insanların çalışma hayatlarının belirsizliğe sürüklenmesi sonucunu getireceği, ‘performans’ adı altında idari baskının artacağı şeklinde değerlendirilebilir.

Gerekli denetimleri yapmak yerine çalışanlar üzerinde yasal baskı ve işsizlik tehdidi ile korku salma mantığıyla, ‘verimlilik’ adı altında insanları emeğinin karşılığını almadan daha fazla çalıştırma yaklaşımıyla yapılan tüm değişiklikler, maalesef kamu çalışanlarına yönelik haksızlık olacaktır.

Eğitim İlke-Sen

Basın-Yayın Bürosu